Help
Meer info over eShop van Schneider Electric
 • Over eShop van Schneider Electric

  eShop van Schneider Electric biedt u informatie en functies die u niet op de e-commerce website van uw distributeur vindt.
  Met eShop van Schneider Electric kunt u:

  - toegang krijgen tot gedetailleerde en up-to-date informatie over de producten van Schneider Electric
  - via Hulp bij selectie het product kiezen dat het best aan uw behoeften beantwoordt
  - meerdere producten van Schneider Electric met elkaar vergelijken

  U bereikt eShop als volgt: ga naar de e-commerce website van uw distributeur en klik op de koppeling naast het product (stap 1 van het schema).

  De overeenkomstige gedetailleerde productfiche wordt geopend. Voor een aantal distributeurs kunt u door een specifieke functie dit product toevoegen in het bestelmandje van de distributeur (stap 2 van het schema)
  Nota bene: Deze functie is niet beschikbaar bij alle distributeurs.

  Top

Functies van eShop
 • Productfiche

  Op de productfiche van eShop ziet u alle technische gegevens van het geselecteerde product. Deze gedetailleerde gegevens zijn volledig en worden regelmatig bijgewerkt.
  Aan de linkerkant op de productfiche kunt u Verander uw selectie kiezen. Hiermee kunt u meerdere producten bekijken uit dezelfde familie door bepaalde criteria te deselecteren voor het bekomen van een uniek product.
  U kunt ook documenten raadplegen en downloaden met betrekking tot het product door de link Documenten.
  Voor sommige producten (zoals relais), zijn er nu extra karakteristieken zoals:
  - technische beschrijving
  - afmeting product
  - schema en aansluitingen.

  Top
 • Hulp bij selectie

  Via Hulp bij selectie kunt u gemakkelijk het product selecteren dat het best aan uw behoeften beantwoordt.
  In Verander uw selectie selecteert u de gewenste waarden voor de voorgestelde criteria.
  Wanneer er een keuze gemaakt is voor een waarde wordt deze weergegeven in Verander uw selectie. Om een nieuwe waarde te kiezen van deze criteria moet u de selectie opheffen door te klikken op deze waarde. Andere selectiecriteria zijn beschikbaar, klik op de pijl om alle mogelijke waarden weer te geven.
  Opmerking: Als sommige waarden niet worden weergegeven betekent dit dat deze waarden reeds werden geselecteerd door de gemaakte keuzes op andere criteria. In dat geval moet u eerst de selecties bij de andere zoekcriteria opheffen.
  De lijst van producten die aan de zoekcriteria voldoen, wordt weergegeven in het gebied Resultaat van zoekactie rechts van de pagina Hulp bij selectie.
  Het aantal producten dat aan de zoekcriteria voldoet, verschijnt bovenaan de pagina.
  Opmerking: u kunt de weergave van de productlijst versnellen door de productlabels te verbergen. Klik hiervoor op Labels verbergen.
  U kunt op eender welk ogenblik:

  - één van de producten uit deze lijst rechtstreeks in het bestelmandje van uw distributeur plaatsen door op het pictogram te klikken.
  - de gedetailleerde productfiche van een product bekijken door op de titel of het beeld van het product te klikken.
  Vanop deze pagina Hulp bij selectie kunt u de functie Producten vergelijken gebruiken.

  Top
 • Producten vergelijken

  Met de functie Producten vergelijken kunt u een vergelijking maken van maximum vier producten die u hebt geselecteerd in de lijst van producten gevonden door Hulp bij selectie.
  Als u producten wilt vergelijken, schakelt u het vakje naast de gewenste producten (maximum vier) in en klikt u op de koppeling Vergelijken boven of onder deze vakjes.
  De producten die u wilt vergelijken, worden op een nieuwe pagina (Productvergelijking) in kolommen weergegeven.
  Om het vergelijken te vergemakkelijken worden eerst de karakteristieken weergegeven waarvan ten minste één waarde bij één of meerdere producten verschilt.
  U kunt desgewenst de karakteristieken weergeven waarvan de waarden identiek zijn bij alle producten. Hiervoor klikt u op de groene pijl onderaan de tabel.
  U kunt op eender welk ogenblik:

  - één van de producten in het bestelmandje van uw distributeur plaatsen door op het pictogram In bestelmandje plaatsen te klikken,
  - de gedetailleerde productfiche van een product bekijken door op het beeld van het product te klikken.

  Top
 • Documenten

  Via de koppeling Documenten krijgt u toegang tot alle productdocumentatie.
  Deze koppeling staat op de productfiche.
  De documenten worden ingedeeld in verschillende soorten zoals: foto’s, CAD-tekeningen, gebruikershandleidingen (installatie, programmering, onderhoud, enz.), milieu-profiel en certificaten.
  Als u enkel de soorten wilt zien waarin u geïnteresseerd bent, kruist u de overeenkomstige vakjes in het gebied Selectie verfijnen aan.
  Alle documenten kunnen geopend of gedownload worden. Kies de gewenste indeling (bv. jpg, gif of png bij een foto) in de keuzelijst Kies een formaat.
  In het venster dat wordt geopend, kunt u het document openen of op uw harde schijf opslaan.

  Top
 • Specifieke functies

  Download uw productfiche 'Productreferentie'
  Met de functie 'Download uw productfiche' kunt u een afdrukbare versie van de productfiche in PDF opvragen.
  Vervolgens kunt u deze PDF afdrukken of op uw computer opslaan, bv. als aanvulling van uw technische dossiers.
  Als u niet over Acrobat Reader beschikt om de PDF te bekijken, kunt u een GRATIS versie hiervan downloaden via de website van Adobe: www.adobe.com/nl/products/reader/

  In mandje plaatsen(functie beschikbaar bij sommige distributeurs)
  Met de functie In bestelmandje plaatsen kunt u het geselecteerde product rechtstreeks in het bestelmandje van uw distributeur plaatsen.
  Als u de prijs van het product wilt raadplegen, kijkt u naar de inhoud van het bestelmandje op de e-commerce website van uw distributeur.
  Pas desgewenst de bestelde hoeveelheid aan in het bestelmandje van uw distributeur.

  Aan Favorieten toevoegen
  Met de functie Aan Favorieten toevoegen voegt u de weergegeven webpagina aan uw webbrowser toe zodat u een volgende keer rechtstreeks naar de pagina kunt terugkeren.
  Als u bv. producten met elkaar vergelijkt, kunt u het resultaat van de vergelijking aan uw favorieten toevoegen. Als u dan later de opgeslagen favoriet oproept, wordt onmiddellijk de vergelijkende tabel in uw webbrowser weergegeven.
  Opmerking: als u naar een pagina gaat door een favoriet op te roepen, is de functie In bestelmandje plaatsen niet beschikbaar.
  De koppelingen naar productfiches, Hulp bij selectie of Resultaat van vergelijking die in Favorieten zijn opgeslagen, kunnen uitsluitend ter raadpleging worden opgeroepen.
  Als u producten aan het bestelmandje wilt toevoegen en ze wilt bestellen, moet u terug verbinding maken met de e-commerce website van uw distributeur.

  Historiek
  Met de functie Historiek kunt u een onlangs geraadpleegde productfiche terug oproepen. De geraadpleegde productfiches worden namelijk in deze lijst bewaard.

  Top
 • Schneider Electric tools

  Deze eShop tools pagina biedt toegang, naargelang de beschikbaarheid, tot een reeks complementaire tools zoals:
  -Bekijken van Schneider Electric-documenten voor algemene doeleinden
  -Gebruik eenvoudige rekentools voor Schneider Electric-producten of toepassingsomgeving
  -Onderling verband verlenen tussen vroegere en nieuwe commerciële productreferenties (substitutie)
  -RoHS & Reach productinformatie
  -Toegang tot 3D CAD-files met Tracepart.

  Top
 • Vanaf sommige productfiches kunt u een grafische configuratietoepassing openen.
  Deze toepassing is een productassemblage-tool rekening houdend met associatieregels om de consistentie van de samenstelling te waarborgen.

  Vanaf sommige productfiches kunt u een grafische configuratietoepassing openen.
  Deze toepassing is een productassemblage-tool rekening houdend met associatieregels om de consistentie van de samenstelling te waarborgen.

  Top

Veelgestelde vragen

Disclaimer
 • copyright Schneider Electric 2010

  De informatie in deze documentatie bevat algemene omschrijvingen en/of technische karakteristieken van de hierin beschreven producten. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor, en mag ook niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of de betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen. Het is de plicht van elke gebruiker of integrator om de juiste en volledige risico-analyse, evaluatie en het testen van de producten uit te voeren met betrekking tot de relevante specifieke toepassing of het gebruik daarvan. Noch Schneider Electric Industries SAS noch enige van haar filialen of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van de hierin opgenomen informatie.

  Top