Pomoc
Dowiedz się więcej na temat sklepu internetowego firmy Schneider Electric
 • Informacje o sklepie internetowym firmy Schneider Electric

  Sklep internetowy firmy Schneider Electric zapewnia dostęp do informacji oraz dodatkowych funkcji stanowiących uzupełnienie tych dostarczanych w witrynie sprzedaży online dystrybutora.
  Sklep internetowy firmy Schneider Electric daje klientom:

  - dostęp do szczegółowych i aktualnych informacji o produktach firmy Schneider Electric,
  - możliwość wyboru produktu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom przy wykorzystaniu funkcji „Pomoc w wyborze”,
  - możliwość porównania kilku produktów firmy Schneider Electric obok siebie.

  Aby wejść do sklepu internetowego: W witrynie sprzedaży online dystrybutora należy kliknąć łącze znajdujące się obok produktu (krok 1 na diagramie).

  Zostanie otwarta odpowiednia szczegółowa karta produktu. W dowolnej chwili można dodać ten produkt do koszyka dystrybutora (krok 2 na diagramie).


Funkcje dostępne w sklepie internetowym
 • Karta produktu

  Dostępna w sklepie internetowym „Karta produktu” zawiera wszystkie dane techniczne wybranego produktu. Są to pełne, szczegółowe i regularnie aktualizowane informacje.
  Opis głównych akcesoriów dostępny jest po kliknięciu listy na „Karcie produktu”.
  Istnieje również możliwość zmiany wyboru przy wykorzystaniu łącza „Pomoc w wyborze”, a także przeglądania i pobierania dokumentów powiązanych z danym produktem poprzez łącze „Dokumenty”.

 • Pomoc w wyborze

  Funkcja „Pomoc w wyborze” pozwala w prosty sposób wybrać produkt najbardziej odpowiadający potrzebom klienta.
  W polu „Wybór szczegółowy” można przypisać odpowiednie wartości podanym kryteriom.
  Po wybraniu wartości pole staje się szare i po jego prawej stronie wyświetlana jest mała strzałka. Dzięki niej można anulować wybór i wybrać nową wartość.
  Uwaga: Jeśli strzałka „Anuluj wybór” nie zostanie wyświetlona obok szarego pola, oznacza to, że dana wartość została ustawiona zgodnie z wybranymi wartościami pozostałych kryteriów. Należy więc anulować wybory pozostałych kryteriów.
  Lista produktów odpowiadających wybranym wartościom zostaje wyświetlona w obszarze „Wyniki wyboru” znajdującym się w prawej części strony pomocy w wyborze.
  Liczba produktów spełniających kryteria wyboru wyświetlana jest na górze strony.
  Uwaga: Aby przyspieszyć wyświetlanie listy produktów, można ukryć miniatury produktów, klikając opcję „Ukryj miniatury”.
  W dowolnej chwili można:

  - dodać jeden z produktów z listy bezpośrednio do koszyka dystrybutora, klikając odpowiednią ikonę;
  - wyświetlić szczegółową kartę danego produktu, klikając jego nazwę lub fotografię.
  Można skorzystać z narzędzia „Porównanie produktów” znajdującego się na stronie „Pomoc w wyborze”.

 • Porównanie produktów

  Narzędzie do porównania produktów umożliwia porównanie nawet czterech produktów wybranych z listy produktów podanej na stronie „Pomoc w wyborze”.
  Aby porównać produkty, należy zaznaczyć pola wyboru znajdujące się obok wybranych produktów (maksymalnie cztery produkty), a następnie kliknąć łącze „Porównaj” znajdujące się nad lub pod tymi polami.
  Porównywane produkty zostaną wyświetlone w kolumnach na nowej stronie: „Porównanie produktów”.
  Aby porównanie było łatwiejsze, na początku listy zostaną wyświetlone właściwości, w przypadku których porównywane produkty różnią się co najmniej jedną wartością.
  Istnieje także możliwość wyświetlenia właściwości, w przypadku których wartości wszystkich produktów są takie same. Aby wyświetlić te właściwości, należy kliknąć zieloną strzałkę znajdującą się u dołu tabeli.
  W dowolnej chwili można:

  - dodać jeden z produktów z listy bezpośrednio do koszyka dystrybutora, klikając ikonę „Dodaj do koszyka”;
  - wyświetlić szczegółową „Kartę produktu”, klikając fotografię wybranego produktu.

 • Dokumenty

  Łącze „Dokumenty” zapewnia dostęp do dokumentacji wybranego produktu.
  Znajduje się ono na „Karcie produktu”.
  Dokumenty są podzielone na cztery rodzaje: fotografie, schematy CAD, podręczniki użytkownika oraz certyfikaty.
  Aby wyświetlać jedynie konkretne rodzaje dokumentów, należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru w obszarze „Wybór szczegółowy”.
  Każdy dokument można otworzyć lub pobrać. Należy wybrać żądany format (np. jp, gif lub png w przypadku fotografii) z listy „Wybierz format”.
  Zostanie otwarte okno umożliwiające otwarcie wybranego dokumentu bądź zapisanie go na twardym dysku komputera.

 • Charakterystyczne funkcje

  Drukuj
  Funkcja „Drukuj” tworzy wersję „Karty produktu” w formacie PDF.
  Plik w formacie PDF można wydrukować lub zapisać na komputerze, dołączając ją do innych dokumentów technicznych.
  Jeśli program Acrobat Reader służący do przeglądania plików w formacie PDF nie jest zainstalowany na komputerze, można go pobrać BEZPŁATNIE z witryny firmy Adobe: www.adobe.com/products/reader/

  Dodaj do koszyka
  Funkcja „Dodaj do koszyka” dodaje wybrany produkt bezpośrednio do koszyka dystrybutora.
  Aby wyświetlić cenę produktu, należy otworzyć koszyk w witrynie sprzedaży online dystrybutora.
  W koszyku dystrybutora można zmieniać liczbę zamawianych produktów.

  Dodaj do ulubionych
  Funkcja „Dodaj do ulubionych” dodaje otwartą w przeglądarce stronę internetową jako „zakładkę”, aby była łatwo dostępna podczas kolejnego przeglądania.
  Przykładowo: po przeprowadzeniu porównania produktów można dodać do ulubionych stronę z uzyskanymi wynikami. Tabelę porównania można wtedy ponownie wyświetlić w przeglądarce, klikając odpowiednią pozycję na liście w zakładce „Ulubione”.
  Uwaga: Funkcja “Dodaj do koszyka” nie działa, gdy strona jest otwierana z zakładki „Ulubione”.
  Strony „Karty produktów”, „Pomoc w wyborze” oraz „Wyniki porównania” zapisane jako ulubione można wykorzystywać jedynie do przeglądania.
  Dodawanie produktów do koszyka oraz składanie zamówień możliwe jest jedynie po ponownym zalogowaniu w witrynie sprzedaży online dystrybutora.

  Historia
  Funkcja „Historia” wyświetla ostatnio przeglądane „Karty produktów”. Przeglądane poprzednio „Karty produktów” są zapisywane na tej liście.

 • Narzędzie pomocy

  Narzędzie eShop pozwala na ograniczony dostęp do narzędzi uzupełniających, takich jak
  - wyświetlenie pewnych dokumentów Schneider Electric do ogólnego celu
  - użycie pewnych narzędzi kalkulacyjnych dla produktów SE albo dla obszaru produktowego
  - dostarczenie połączenia pomiędzy poprzednimi a nowymi referencjami
  - Wyświetlanie RoHS & Reach informacji produktowych
  - dostęp do pewnych zewnętrznych 3D CAD wykresów z Tracepart

 • Z karty produktu można uzyskać dostęp do funkcji graficznych konfiguracji.
  Aplikacja ta jest narzędziem montażu wyrobów z zasadami stowarzyszenie oferującego zapewnienie zgodności produktu w połączeniu

  Z karty produktu można uzyskać dostęp do funkcji graficznych konfiguracji.
  Aplikacja ta jest narzędziem montażu wyrobów z zasadami stowarzyszenie oferującego zapewnienie zgodności produktu w połączeniu


Najczęściej zadawane pytania

Wyłączenie odpowiedzialności
 • Copyright Schneider Electric 2010

  Niniejsza dokumentacja zawiera informacje dotyczące ogólnych opisów i/lub własności technicznych związanych z działaniem produktów w niej przedstawionych. Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika. Przeprowadzenie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka oraz ocena i przetestowanie produktów pod kątem konkretnego zastosowania lub użycia należą do obowiązków użytkownika lub integratora. Ani firma Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddział bądź filia nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji.