XUZA51
Tillbehör för givare - XUK - fäste - metal
Produktdata

Dölj
produktområde OsiSense XU  
tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör  
tillbehör / separat typ Fästkonsoll  
produkt eller komponenttyp Fästbeslag  
tillbehörsdestination 50 x 50 mm kompakt givare  
material Metall  
 
Teknisk data

Dölj
produktkompatibilitet XUK  
vikt 0.05 kg  
 
Hållbarhetsinformation

Dölj
Erbjudandets hållbarhetsstatus Inte Green Premiumprodukt  
RoHS (datumkod: ÅÅVV) Kompatibel - sedan 0839 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet  
 
Kontraktsgaranti

Dölj
Warranty period 18 months